HAVACILIK VE UZAY SİGORTALARI

IBS, uzun yıllardır havalimanı ve havacılık konusunda verdiği hizmetleri, uluslararası pazarlardaki en büyük 4. havacılık sigortası brokeri olan UIB ile genişletmiştir.

Kuruluşundan bu yana, havayolu şirketleri, havaalanı operatörleri, özel uçaklar, uçak kiralama ve finans şirketleri gibi kuruluşlardan niş sektörlere kadar tüm iş alanları için kapsamlı risk çözümleri sunmaktadır.
Uzman ekipler, müşteri ile iş ortaklığı hassasiyeti ile çalışarak ekonomik ve şirket itibarı ile ilgili riskleri engellemek için gerekli kesintisiz hizmeti sunar.

NEDEN IBS ?

Müşteriye Hizmet

IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi uzun süredir müşterilerimze optimum özel hizmet ve destek sağlamaya odaklanmıştır. Uzun vadeli müşteri ilişkileri, olağanüstü kalite ve duyarlı hizmet, uzman tavsiyeleri, düzenli iletişim ve tam bütünlük üzerine inşa edilirken, müşterilerimize sağlanan değeri garanti etmektedir. Ana sorumluluğumuz, tüm ilişkilerimizde açık ve dürüst olmaktır.

Taahhüdümüz

Kurumsal ve Ticari müşterilerimize, uluslararası risk programlarının karmaşıklığını ve gereksinimlerini anlayan özel bir ekipten kişisel bir hizmet almayı taahhüt ederiz. Kapsamın genişliği, belgelerin kalitesi, rekabetçi prim, yasal gereksinimler ve risk yönetimi uzmanları, müşterilerimizin sigorta ve reasürans ihtiyaçlarını bize emanet etmelerinin nedenleri arasındadır.

Piyasa Tecrübemiz

Müşterilerimize dinamik ve rekabetçi bir uluslararası sigorta pazarına erişim sağlayarak, sigorta primi maliyetlerindeki potansiyel farklılıklardan küresel olarak faydalanmalarını sağlarız. IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi en iyi kapsamı sağlama konusunda engin bilgi ve deneyime sahiptir.

Bağımsız ve Özel Sermaye

Özel sermaye ve bağımsız bir dünya lideri sigorta ve reasürans Lloyd's brokeri olarak UIB, tarafsız bilgiler ve güncel öneriler sunar. Pro-aktif bir şirket içi talep yönetimi ve politikası sunma taahhüdümüz, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Hızlı ve Efektif Çözüm

IBS Finansal Sigortalar ve Özel Riskler ekibi hızlı ve efektif çözümler sunarak, müşteri ihtiyaçlarına, yapılarına ve stratejik hedeflerine uygun, kişiye özel çözümler sunmamızı sağlar. Müşterilerimiz, en zorlu gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermek için son derece duyarlı uzmanlarımıza ve onların bilgi zenginliğine kolay erişimden yararlanmaktadır.

Üstün Hasar Hizmeti

Deneyimli hasar ekibimiz, kompleks zararları ele alma konusunda engin deneyime sahiptir. Tüm talepler Londra'daki uzman ekip çerçevesindeyönetilir ve hiçbir talep hizmetimiz dış kaynaklı ( outsource ) değildir. Orijinal bildirimden talep ödemesine kadar sürecin tüm yönlerini kapsayan detaylı bir hizmet sunmaktayız.

SİGORTA KAPSAMIMIZ

Hava Aracı Gövde Sorumluluk Sigortası

Bu teminat hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.

Hava Aracı Muafiyet Altı Sigortası

Gövde sigortalarında yer alan muafiyet tutarını düşürmek amacıyla havayolu şirketlerince satın alınan teminattır.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluk da yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.

Hava Aracı Gövde Savaş, Terörizm Sorumluluk Sigortası

Hava taşıtının gövdesine, savaş, terör gibi tehlikeli riskler kaynaklı gelebilecek hasarları teminat altına alır.

Hava Aracı Yedek Parça Sigortası

Motorlar dahil olmak üzere uçak yedek parçalarını uçak üzerinde bulunmadığı zaman yerde veya taşıma esnasında meydana gelecek hasarlanmalara karşı belirli bir limitle teminat altına alan sigorta türüdür.

Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortaları

Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.

Hava Aracı Yolcu Mali Mesuliyet Sigortası

Yolcuların uçağa binişlerinden, uçakta yolculuk sırasında ve uçaktan inişlerinin sona ermesine kadar geçen süre zarfında, bagajlarının (havayolunun kontrolünde olan ve yolcunun kontrolünde olan) ve kişisel eşyalarının zarara uğraması ile yolcuların kendilerinin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan masrafları karşılayan teminattır.

Pilot Lisans Kaybı Sigortası

Pilotların kaza neticesinde yaralanması veya hastalık sonucu lisanslarını kaybetmeleri durumunda önceden belirlenen bir meblağı ödeyen sigorta teminatıdır.

Hangar Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin sahibi olmadığı ya da kiralamadığı üçüncü şahısların sahibi olduğu uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta teminatı uçağın ve/veya parçalarının sigortalıya tesliminden itibaren başlar ve müşteriye teslim edildiği anda sona erer.

Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası

Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.

Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından yürütülen hizmetlerin doğrudan sonucu olarak 3. şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak sigortalının çalışanları tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan 3. şahısların yaralanması ve mal zararları, sigortalının işlemlerini yürütmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında sigortalının işçilerinin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararları karşılayan sigorta teminatıdır.

Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalının sattığı, hizmet verdiği, testini gerçekleştirdiği, tedariğini yaptığı uçak/uçak parçası/ürünlerinden kaynaklanan ve ürünün müşteriye veya alıcıya tesliminden sonraki süreçte sigorta dönemi içerisinde üçüncü şahıslarda meydana gelen yaralanma ve üçüncü şahısların mallarında meydana gelen zararların ödenmesine karşı sorumluluğu içeren sigorta türüdür.

İLETİŞİM
 

İzer Tangır

Reasürans Başkan Yardımcısı
E: Izer.Tangir@ibsbroker.com
T: +90-212-272 45 72 (157)