Bilgi Sürücü Kursu

 

 

 

EHLİYET SINAVI 1

Bu Test 120 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 150 dakikadır .Başarılar.*************************************************************************************************
1. Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Kazalar doğal, felâketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
B)Kazalar ve felâketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler.
C)Felâketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez.
D)Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felâketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
2. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?
A) Yolların bakımsızlığı
B)Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C) Sürücülerin kural dışı araç kullanmaları
D) Yolcuların, sürücülerin dikkatini dağıtması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
3. Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezaları uygulanır?
A) Para ve ceza puanı
B) Sadece ceza puanı
C) Sadece para cezası
D) Trafikten men cezası
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden biri değildir?
A)Olay yerinin güvenliğini sağlamak
B)Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak
C) Geçici önlem almak
D)Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
5. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A)Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
B) Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C)Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D) Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
6. İnsan vücudunda yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için değişik organların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
A) Hücre
B) Doku
C) Sistem
D) Yardımcı organ
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
7. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Atardamarlardaki kan basıncı, toplar damardakinden fazladır.
B)Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır.
C) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
D) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
8. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A)Dilini ısırmış olabileceği
B)Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
C) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
D) Omurgasında kırık olabileceği
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
9. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A) Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
B) Aynı maddeden yapılmışlardır.
C)İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
D) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
10. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A)Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C)Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D)Kandaki oksijen oranının düşmesi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
11. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A)Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B)Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C) Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
12. Ağızburun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki yöntemlerden hangileri uygulanabilir?.I. HolgerNielsen yöntemi,II. Silvester yöntemi, III. Ağızdan ağıza
A) Yalnız I
B) III
C) IIIII
D) IIIIII
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
13. Vücuttaki kanın, kanama sonucu yüzde (%) kaçı kaybedilirse hayatî tehlike ortaya çıkar?
A) 5
B) 10
C)15
D) 20
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
14. Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz?
A)Burnu, bol soğuk su ile yıkamak
B)Enseye buz koymak
C)Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak
D)Boyun damarlarına masaj yapmak
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
15. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
A) 1-2 dakika
B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika
D) 30-40 dakika
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
16. Aşağıdakilerden hangisi, bayılmanın kısa tanımıdır?
A) Geçici bilinç kaybı halidir.
B) Vücut ısısının artmasıdır.
C) Vücudun su toplamasıdır.
D) Nabız atımının durmasıdır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
17. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A) Kafa yaralanmaları
B) Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
C) Kaburga çatlakları
D) Zehirlenmeler
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
18. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A) Sırt üstü, sert zemine
B) Yüz üstü, yumuşak zemine
C) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
D) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
19. Aşağıdaki organların hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Mide
B) Akciğer
C) Karaciğer
D) Dalak
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
20. Ülkemizde kandan sonra en çok aşağıdakilerden hangisinin nakli yapılır?
A) Pankreas
B) Böbrek
C) Karaciğer
D) Kalp
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
21. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Üçgen sargı
B) Tel atel
C) Tahta atel
D) İnce rulo sargı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
22. Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A)Ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp tespit yapılır.
B)Kazazede yüz üstü yatar pozisyona alınarak ön kol sedyeye tespit edilir.
C)Kazazede, kolu gövdeye paralel olacak şekilde sırt üstü yatırılır.
D)İki kol bilekten birbirine bağlanarak tespit yapılır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
23. Aşağıdaki kırıklardan hangisine atel uygulanamaz?
A) Ayak bileği kırıklarına
B) Diz ve dirsek kırıklarına
C) Kafa kemiklerindeki kırıklara
D) El ve ayak parmaklarındaki kırıklara
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
24. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Çarpma
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
25. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?
A)3 yaşında suda boğulma vakasına
B) 22 yaşında sıcak çarpması vakasına
C) 2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasına
D) 80 yaşında kalp krizi vakasına
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
26. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazı ile zehirlenmede daha etkilidir?
A) Kükürt
B) Karbonmonoksit
C) Kurşun
D) Karbondioksit
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
27. Güneş çarpmasında, hastada aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Aşırı hareketlilik
B) Vücut sıcaklığında düşüş
C) Deride gerginlik ve kuruluk
D) Nabız sayısında azalma
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
28. Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Şeker içeriği fazla, ılık içecekler verilmeli
B) Sıcaklığı sürekli artırılan ortama alınmalı
C)Karla ovularak masaj yapılmalı
D)İyice sarılarak uyutulmalı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
29. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?
A) C, D, E, G
B) A1, A2, H
C) B sınıfı bütün araçlar
D) B sınıfı özel araç, F sınıfı
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
30. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A)Kurallara uymakta özen göstermek
B)Başkalarının haklarına saygı göstermek
C)Emniyet görevlilerinden çekinmek
D)Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
1. Aşağıdakilerden hangisi İl Trafik Komisyonunun görevlerinden değildir?
A)Trafik zabıtası yetiştirmek
B) Gerektiğinde yasaya uygun olarak hız sınırlarını belirlemek
C)İldeki trafikle ilgili sorunları çözümlemek
D) Trafik işaretlerinin konulacağı yerleri belirlemek
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
2. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A) Duraklama
B) Park etme
C) Bekleme
D) Durma
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
3. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A) Park yeri
B) Kavşak
C) Durak
D) Sığınma cebi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
4. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A) Treyler
B) Kamyon
C) Çekici
D) Kurtarıcı
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
5. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A)Kalkışa hazırlanmalıdır.
B)Yavaşlayıp durmalıdır.
C)Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
D)Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
6. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin görevlerinden biri değildir?
A)Trafiği düzenlemek
B)Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C) Sürücüleri denetlemek
D) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
7. Aşağıdakilerden hangisi "bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini" bildirir?
A) A şıkkı
B) B şıkkı
C) C şıkkı
D) D şıkkı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
8.Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Yolun iki şeride ayrıldığını
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) İleri ve sağa mecburî yönü
D) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Dur
B) Durak
C) Devam et
D) Dikkat
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
10.Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
A)Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
B)Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C)Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini
D)Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
11. Ticarî amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
12. Şekildeki tek yönlü ve çok şeritli yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 5 numaralı aracın geçmesi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
13. Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
A) Yer ve yön denetlemelerine
B) Trafik zabıtasına
C) Işıklı trafik cihazına
D) Trafik işaret levhalarına
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
14. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobil
B) Otobüs
C) Minibüs
D) Kamyonet
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
15. Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?
A) Hızını artırması
B) Önündeki aracı geçmesi
C) Hızını azaltması
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
16. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A)Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
17. Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
18. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B)Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir.
C)Geçme sırasında banketlerden yararlanılmalıdır.
D) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
19. Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?
A)Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak
B) Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını kullanmak
C) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek
D)İki şeridi birden kullanmak
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
20. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Hızını artırmalıdır.
B)Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C)Dönüş lâmbalarıyla geç işareti vermelidir.
D) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
21. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?..1 İtfaiye,2 Sivil Savunma aracı,3 Özel izinle karayoluna çıkmış araç, 4 Doğru geçecek araç
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
22. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B)Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
C)Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
D)Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
23.Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını 1 numaralı araç sürücüsüne vermelidir.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D) Hızlanıp yola çıkmalıdır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
24. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B) Görev hâli dışında
C) Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
D) Şehirler arası karayollarında
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
25. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çıkan aracın, inen araca yol vermesi
B) İnen aracın motoru durdurup, vitesi boşa alması
C) İnen aracın, çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen aracın, çıkan araca yol vermesi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
26. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A) Uygun yerin seçilmesi
B) Yolda en az yer işgal edilmesi
C) Boş olan şeritten yararlanılması
D) Varsa banketten yararlanılması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
27.Şekildeki park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
A) Arkasında
B) Önünde
C) Her iki yönünde 50 metre mesafede
D) Yol tarafındaki yanında
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
28. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
B) Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
C)Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
D) Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
29. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
30. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A) Açılıp kapanabilir
B) Kolayca açılabilir
C) Sabit
D) Renkli
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
31. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
32. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B)Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
D) Yolcuların, kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
33. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması zorunludur?
A) Karayolları Genel Müdürlüğünden
B) İl ve İlçe Trafik Komisyonundan
C) Çevre Koruma Derneğinden
D) Atom Enerjisi Komisyonundan
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
34. Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
A) En sağ şeridi
B) Hızlanma şeridini
C) Ortadaki şeridi
D) Yavaşlama şeridini
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
35. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A)Minibüslerde
B)Otomobillerde
C)Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
D) Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
36. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
37. Trafiğe çıkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A) Noter satış belgesinin
B) Trafik belgesinin
C) İşletme belgesinin
D) Karayolu uygunluk belgesinin
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
38. Tescil plâkalarının nitelikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Plâkalarda harf ve rakamlardan sonra ülke kodu belirtilir.
B) Saç, alüminyum ve benzeri madenlerden yapılırlar.
C) Sakatlara mahsus plâkalar üzerinde özel işaretler bulunur.
D) 6 güne kadar geçici plâkalar plâstik veya kartondan yapılabilir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
39. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 4
B) 3
C)2
D)1
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
40. A2 sınıfı sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi sınıfı dışında, aşağıdakilerden hangisini kullanabilirler?
A) Otobüs
B) Motorlu bisiklet
C) Kamyon
D) Minibüs
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
41. İş makinesi türünden motorlu taşıtlar, hangi sınıf sürücü belgesi ile kullanılabilir?
A) B
B) C
C) D
D) G
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
42. Ülkemizde, "Uluslar arası Sürücü Belgesi" aşağıdakilerin hangisi tarafından verilir?
A)Emniyet Genel Müdürlüğü
B)Milli Eğitim Bakanlığı
C) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
D) Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
43. Koltuk ferdî kaza sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Bütün araçlar için yaptırılması zorunludur.
B)Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına alır.
C) Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır.
D)İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
44. Trafik kazasına karışan bir sürücü, yaralanmamış veya hafif yaralı ise, aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır?
A)Trafik için tehlike doğurmayacak şekilde durmak, reflektörlerle olay yerini işaretlemek
B) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek
C)Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek
D)Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
45. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?
A)Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
46. Maddî hasarlı kazalarda taraflar, yetkililerin gelmesine gerek görmemeleri durumunda ne yapmalıdırlar?
A)Kaza tespit tutanağı düzenlemelidirler.
B)Kendi sigorta şirketlerine durumu bildirmelidirler.
C) Anlaşmalarını yazılı olarak tespit etmelidirler.
D) Anlaşma metnini ilgili trafik kuruluşuna vermelidirler.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
47. Trafik para cezaları 30 gün içinde ödenmediği takdirde, aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) %50 gecikme cezası uygulanır.
B) Ceza 2 katına çıkarılır.
C) İlgili araç trafikten men edilir.
D) Aylık %5 gecikme faizi uygulanır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
48. Takoğraf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
B) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
49. Çevreye boşaltıldığında bozulma meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Yanıcı madde
B) Yakıcı madde
C) Atık
D) Flora
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
50. İnsanların dış ortamda gürültüden rahatsız olma oranları hangi gürültü kaynağında daha fazladır?
A) Uçak
B) Tren
C) Sanayi İnşaat
D) Trafik
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
1. Araçlarda kullanılan motor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dıştan yanmalı
B) Üstten yanmalı
C) İçten yanmalı
D) Alttan yanmalı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
2. Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) İki ve dört zamanlı
B) Bir ve üç zamanlı
C) İki ve beş zamanlı
D) Bir ve dört zamanlı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
3. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) AlkolLPG
B) GazyağıLPG
C) BenzinLPG
D) MotorinLPG
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
4. Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silindirlere ateşleme sırasına göre akım göndermek.
B) Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükseltmek.
C) Akümülatörün voltajını 6 ile 12 volt arasına çıkartmak.
D) Silindirlere ateşleme sırasına göre yağ göndermek.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
5. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır?
A) Endüksiyon bobini
B) Konjektör
C) Sigorta
D) Tevzi makarası
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
6. Elektronik ateşleme sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağ tasarrufu sağlar
B) Yakıt tasarrufu sağlar
C) Su tasarrufu sağlar
D) Hidrolik tasarrufu sağlar
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
7. Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ile doldurulmalıdır.
B) Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
C)Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
D)Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
8. Motor ısınınca stop ediyorsa, aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A) Debriyaja
B) Lâstiklerin havasına
C) Karbüratöre
D) Vites kutusuna (şanzuman)
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
9. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzoz supabı
B) Emme susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz susturucusu
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
10. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?
A) Buji ayarı
B) Rolanti ayarı
C) Platin ayarı
D) Debriyaj ayarı
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
11. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?
A) Karbüratör
B) Besleme pompası
C) Endüksiyon bobini
D) Isıtma bujileri
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
12. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A) Yakıt borularının uzunluğu
B) Yağ filtresinin tıkalı olması
C) Yakıt filtresinin tıkalı olması
D) Hava filtresinin tıkalı olması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
13. Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?
A) Akümülatör boşalır.
B) Alternatör yanar.
C) Endüksiyon bobini yanar.
D) Far ampulleri patlar.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
14. Marşa basıldığında "tık" diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aracın el freni çekiktir.
B)Debriyaj arızalıdır.
C) Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
D) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
15. Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
A) Yağlama sistemi
B) Ateşleme sistemi
C) Şarj sistemi
D) Marş sistemi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
16. Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner.
B) Motor daha iyi yağlama yapar.
C) Motor daha yavaş döner.
D) Marş dişlisi zarar görür.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
17. Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor hemen durdurulur.
B) Motor devri düşürülür.
C) Motor rölantide çalıştırılır.
D) Motor devri yükseltilir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
18. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kam (eksantrik) aşınmıştır.
B) Silindirler aşınmıştır.
C) Krank mili aşınmıştır.
D) Volan aşınmıştır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
19. Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Soğutma
B) Yakıt
C) Yağlama
D) Ateşleme
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
20. Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Soğutma
B) Marş
C) Şarj
D) Yağlama
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
21. Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?
A) Antifriz
B) Eter
C)Yağ
D) Asit
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
22. Araç çalıştıktan sonra motor çalışma sıcaklığına gelmiyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir?
A) Karbüratör
B) Termostat
C) Bujiler
D) Jigle
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
23. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Termostat arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı sıkıdır.
C)Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
D)Silindir kapak contasında kaçak vardır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
24. Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vantilatör kayışı kopmuştur.
B) Vantilatör kayışı çok gergindir.
C) Distribütör arızalıdır.
D) Bujiler arızalıdır.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
25. Aracın aküsünde su kaybının fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karbüratörün arızalı olması
B)Kondansatörün (meksefe) arızalı olması
C)Konjektör (regülatör) ün arızalı olması
D)Bujilerin arızalı olması
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
26. Motor çalıştığı halde şarj (ikaz) lâmbası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüksiyon bobini arızalıdır.
B) Marş motoru arızalıdır.
C) Akümülatörün suyu fazladır.
D) Vantilatör kayışı gevşektir.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
27. Fren pedalına basıldığında, fren lâmbalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yanmayan lâmbanın ampulü arızalanmıştır.
B)Fren sisteminde hava vardır.
C)Fren balataları yağlanmıştır.
D)Fren hidroliği fazladır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
28. Araçta, sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?
A) Aynı büyüklükte sigorta
B) Aynı amperde sigorta
C) Sigara kağıdı sarılmış sigorta
D) Tel sarılmış sigorta
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
29. Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fren pedalına tam basılmamıştır.
B)Gaz pedalına tam basılmamıştır.
C)Jigle düğmesi çekilmemiştir.
D)Debriyaj pedalına tam basılmamıştır.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
30. Araç hareket halinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması halinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Araç daha hızlı gider.
B) Lâstikler aşınır.
C) Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
D) Vites kutusu (şanzuman) aşınır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
31. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
B) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır.
C)Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir.
D) Gaz pedalına sık sık basılır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
32. Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A) Antifrizine
B) Yağına
C) Asidine
D) Elektrolitine
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
33. Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Direksiyon sistemi
B) Fren sistemi
C) Diferansiyel sistemi
D) Ön düzen sistemi
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
34. Aracın lâstik havaları normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Krank mili bozulur.
B) Aracın enerji kaybı fazla olur.
C) Kam mili bozulur.
D) Araçta titremeler olur.
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
35. Aracın lâstiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Araçta titreme olur.
B) Krank mili bozulur.
C) Yakıt tüketimi fazla olur.
D) Araçta frenleme az olur.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
36. Frenleme esnasında araç bir tarafa savruluyorsa arıza sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vites kutusu ayarları bozuktur.
B) Diferansiyel ayarları bozuktur.
C) Amortisör ayarları bozuktur.
D) Fren ayarları bozuktur.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
37. Fren hidrolik kabındaki hidrolik yağının seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A) Günlük
B) Haftalık
C) Aylık
D) Altı aylık
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
38. Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A)El freni yağlanır.
B)Fren sistemine hava dolar.
C)Fren hidroliği azalır.
D)Fren balataları donarak kampanaya yapışır.
E) Bilmiyorum

*************************************************************************************************
39. Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amortisör
B) Diferansiyel
C) Rotlar
D) Rotiller
E) Bilmiyorum

Bilgi Sürücü Kursu

*************************************************************************************************
40. Ön tekerleklerde düzensiz, lâstik aşıntısının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amortisörler arızalıdır.
B) Rot ayarı bozuktur.
C) Helezon yaylar arızalıdır.
D) Direksiyon boşluğu fazladır.
E) Bilmiyorum


Bilgi Sürücü Kursu

 
  © Onlineehliyet.com. Tüm Hakları Saklıdır.